Popis

Vedecká hračka v edukácii : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 18. a 19. novembra 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pri príležitosti 25. výročia založenia občianskeho združenia Vedecká hračka / zostavovateľka Beata Puobišová ; autori Erika Antolová, Oľga Ballaschová, Lucia Bocková, Oľga Doktorová, Kristína, Dovalová, Lucia Dovalová, Michal Figura, Beáta Husová, Michal Choma, Andrea Kadlubiaková, Eva Kalužáková, Michal Kandler, Anna Kravárová, Dana Kubani, Katarína Lucinkiewiczová, Nikola Mikušová, Martina Pavlikánová, Věra Pejčochová, Beata Puobišová, Andrea Rolková, Barbora Skubachová, Stanislava Sojáková, Ján Stebila, Katarína Teplanová, Jozef Vaško, Miloš Vincík ; recenzent Miroslav Tuma ; výkonná redaktorka Barbora Skubachová ; jazyková úprava Klára Kováčiková, Ivan Očenáš ; zodpovedná redaktorka Blanka Snopková ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020 (Tajov : Biela hlina, s. r. o.). – 304 s. : čb. fotogr., graf., obr., tab. – Bibliogr. odkazy. Reg. – ISBN 978-80-89388-94-3.

Zborník je tlačovým výstupom z konferencie s medzinárodnou účasťou Vedecká hračka v edukácii, ktorú v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici (ŠVK BB) usporiadalo na pôde ŠVK BB občianske združenie Vedecká hračka 18. a 19. novembra 2019 v rámci osláv 25. výročia vzniku združenia. Zborník obsahuje 23 príspevkov, ktoré predstavujú význam poznávania hrou a s využitím vedeckej hračky v celoživotnom vzdelávaní. Ponúka prístupy, metódy a formy praxou overenej edukácie v rozličných podmienkach a prostrediach – od škôl cez školské a mimoškolské kluby a krúžky, tábory, vedecké show, múzeá, výstavy, súťaže až po domáce učenie.

Komentáre

komentárov

Total Views: 124 ,