Adresa

Lazovná 9
Banská Bystrica, 975 58

Otváracie hodiny

Po,Ut,Št,Pia 10:00 – 16:00
St 10:00 – 18:00

Telefón

+421 48 415 5111
+421 48 471 0769

Kontakty

IČO: 35987006
DIČ: 2021433172
Bankové spojenie IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 9050

e-mail: [email protected]
tel.: +421 48 415 5111,

+421 48 471 0769

Odbor riaditeľky

 Riaditeľka ŠVK PhDr. Oľga Doktorová 048/47 107 66, 048/47 107 83
Sekretariát Adriana Barth 048/47 107 66
Zodpovedná osoba GDPR GDPR 048/47 107 66
Referent pre výstavnú činnosť PaedDr. Dušan Jarina 048/47 107 00
Referent pre BOZP a PO Ing. Dušan Spišiak 048/47 107 81

Oddelenie informačných technológií

Vedúci oddelenia, Bezpečnostný správca Ing. Alexander Poláčik 048/47 107 11
Správca pre informačné a komunikač. tech. Ing. Peter Šotik 048/47 107 11
Správca siete Ing. Michal Gunda 048/47 107 11

Odbor knižnično-informačných činností

Vedúca odboru Mgr. Jana Vranová 048/47 107 53

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Vedúca oddelenia Mgr. Michaela Töröková 048/47 107 55
Periodiká Mgr. Ivana Bičanovská 048/47 107 54
Akvizícia Mgr. Michaela Töröková 048/47 107 55

Oddelenie správy fondov

Vedúca oddelenia Eva Fekiačová 048/47 107 45

Oddelenie starostlivosti o čitateľa

Vedúci oddelenia Mgr. Michal Majer 048/47 10776
Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba Mgr. Danka Rešovská 048/47 107 34
Výpožičný pult, Referenčné služby, „Spýtajte sa knižnice“
Marcela Skruteková 048/47 107 34
Výpožičný pult
[email protected] 048/47 107 34
Bibliograficko-informačné a databázové centrum, Stredisko európskych informácií
Mgr. Tomáš Albert
Mgr. Michal Majer
048/47 107 76
Univerzálna študovňa

Mgr. Branislav Bubniak

Zita Turčanová

048/47 107 31
Študovňa viazaných periodík
Mgr. Branislav Bubniak 048/47 107 31
Študovňa odborných periodík
Zita Turčanová 048/47 107 31
Hudobné átrium
Mgr. Ingrid Guzmická 048/47 107 44

Oddelenie medzinárodnej spolupráce

Vedúca oddelenia Mgr. Zuzana Hušlová 048/47 107 01
Centrum slovanských štúdií Mgr. Andrea Loužecká 048/47 107 03
Nemecká študovňa Bc. Katarína Gregorová 048/47 107 14
American Center Banská Bystrica Mgr. Róbert Címer 048/47 107 84
Britské centrum Bc. Mária Onderufová 048/47 107 77
Window of Shanghai Bc. Mária Onderufová 048/47 107 77
Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho Mgr. Zuzana Hušlová 048/47 107 01

Oddelenie výskumu a bibliografie

Vedúci oddelenia PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. 048/47 107 80
Študovňa starých a vzácnych dokumentov

Úsek retrospektívnej bibliografie

Mgr. Mária Bôbová, PhD.

Mgr. Monika Danková, PhD.

048/47 107 78

048/47 107 78

Úsek súbežnej bibliografie Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD. 048/47 107 79
Projekt Skriptor (APVV-19-0456) prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. +421907759613

Odbor ekonomiky a prevádzky

Vedúci odboru 048/47 107 64

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia, ekonóm Ing. Mária Balcová 048/47 107 27

Oddelenie prevádzky

Vedúci oddelenia Ing. Dušan Spišiak 048/47 107 81

Literárne a hudobné múzeum

Vedúca múzea Mgr. Soňa Šváčová, PhD. +421 48 47 107 73
+421 918 899 014

Oddelenie spoločenských vied

Kurátor literárnych zbierok Mgr. Peter Filín +421 48 47 107 71
Kurátorka literárnych zbierok Mgr. Mária Lásková +421 48 47 107 58
Kurátorka literárnych zbierok PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. +421 48 47 107 70
Kurátor hudobných zbierok Mgr. Imrich Šimig +421 48 47 107 71

Oddelenie dokumentácie, ochrany zbierkového fondu a prezentácie

Dokumentátorka, kustódka, knihovníčka Mgr. Janka Dimošová +421 48 47 107 72
Konzervátor, fotograf, výstavný technik, výtvarník, grafik MgrA. Ján Arendárik +421 48 47 107 32
Múzejná pedagogička Mgr. Jana Lašáková +421 48 47 107 02
Lektorka Mgr. Dominika Kmeťová +421 48 47 107 02
Kameraman, strihač Mgr. Marek Durdiak, PhD. +421 48 47 10732