Dostupné databázy:

  • Slovenská národná bibliografia bibliografická databáza, staršie ročníky CD ROM verzia, aktuálna online verzia,
  • Česká národná bibliografia bibliografická databáza, staršie ročníky CD ROM verzia, aktuálna online verzia,
  • Shanghai Library – Používateľom je k dispozícii viac ako 10 000 titulov z rôznych oblastí spoločenského, politického a kultúrneho života v rôznych svetových jazykoch (čínština, angličtina, nemčina,…). Sú to najmä edičné tituly o Číne, jej histórii, kultúre, knihy z oblasti politických vied, ekonómie, literatúry a pod. Databáza je prístupná len v priestoroch knižnice, a to v študovni Window of Shanghai a v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre, kde návštevníci získajú viac informácií o databáze a spôsobe štúdia elektronických kníh,
  • STN-online – digitálna databáza slovenských technických noriem Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR obsahuje v súčasnosti 39 930 platných aj neplatných noriem v slovenskom a anglickom jazyku. STN-online umožňuje prístup k normám cez internet v priestoroch študovne špeciálnych dokumentov. Predplatné na rok zahŕňa aj automatickú aktualizáciu noriem,
  • RILM Abstracts of Music Literature – je komplexná hudobná bibliografická databáza poskytujúca prehľad o hudobných zdrojoch od začiatku 18. storočia po súčasnosť, ktorá slúži širokej obci odborníkov a záujemcov o hudobný výskum. Je prvou zastávkou pre výskumníka, ktorý chce jasné a overené bibliografické informácie, plne citované, doplnené abstraktmi a predmetovým indexovaním. Databáza RILM je dostupná v Hudobnom átriu a Bibliograficko-informačnom a databázovom centre prostredníctvom rozhrania EBSCOhost,
  • Pamäť mesta Banská Bystrica – regionálna bibliografická databáza,
  • databázy voľne prístupné na internete.

Iné služby:

  • školenia používateľov,
  • exkurzie pre objednané skupiny návštevníkov.

Kontakt

e-mail: Mgr. Tomáš Albert

tel.: 048/47 107 76

Total Views: 2013 ,