Dostupné databázy:

 • Slovenská národná bibliografia bibliografická databáza, staršie ročníky CD ROM verzia, aktuálna online verzia,
 • Česká národná bibliografia bibliografická databáza, staršie ročníky CD ROM verzia, aktuálna online verzia,
 • ProQuest Ebook CentralTM – desiatky tisíc plnotextových kníh predovšetkým v anglickom jazyku, rozdelená na tri tematické celky – kolekcie: History and Political Science, Education a Business and Economics. Špičkoví vydavatelia, renomovaní autori a príjemné užívateľské rozhranie so vzdialeným prístupom do databázy z nej vytvárajú kvalitný zdroj dokumentov pre štúdium v uvedených odboroch. Databáza je prístupná aj prostredníctvom vzdialeného prístupu po zadaní prístupového hesla,
 • NAVIGA – komplex viacerých databáz (ScienceDirect, Springer, SAGE,…), dostupný vďaka národnému projektu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Obsahuje predovšetkým článkové zdroje z rôznych vedných odborov, ktoré sú prístupné aj prostredníctvom vzdialeného prístupu. Prístup do databázy je podmienený elektronickou a následne aj osobnou registráciou priamo v ŠVK,
 • GALE – predovšetkým článková databáza, ktorá obsahuje takmer 32-tisíc titulov z rôznych vedných odborov. Špičkové zdroje vrátane denníkov ako The Economist či The New York Times prinášajú čitateľom informácie, ktoré po kvalitatívnej stránke obstoja pri zostavovaní akejkoľvek záverečnej práce. Databáza je dostupná len v priestoroch knižnice s možnosťou exportu najzaujímavejších článkov pre potreby používateľa,
 • Shanghai Library – Používateľom je k dispozícii viac ako 10 000 titulov z rôznych oblastí spoločenského, politického a kultúrneho života v rôznych svetových jazykoch (čínština, angličtina, nemčina,…). Sú to najmä edičné tituly o Číne, jej histórii, kultúre, knihy z oblasti politických vied, ekonómie, literatúry a pod. Databáza je prístupná len v priestoroch knižnice, a to v študovni Window of Shanghai a v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre, kde návštevníci získajú viac informácií o databáze a spôsobe štúdia elektronických kníh,
 • STN-online – digitálna databáza slovenských technických noriem Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR obsahuje v súčasnosti 39 930 platných aj neplatných noriem v slovenskom a anglickom jazyku. STN-online umožňuje prístup k normám cez internet v priestoroch študovne špeciálnych dokumentov. Predplatné na rok zahŕňa aj automatickú aktualizáciu noriem,
 • RILM Abstracts of Music Literature – je komplexná hudobná bibliografická databáza poskytujúca prehľad o hudobných zdrojoch od začiatku 18. storočia po súčasnosť, ktorá slúži širokej obci odborníkov a záujemcov o hudobný výskum. Je prvou zastávkou pre výskumníka, ktorý chce jasné a overené bibliografické informácie, plne citované, doplnené abstraktmi a predmetovým indexovaním. Databáza RILM je dostupná v Hudobnom átriu a Bibliograficko-informačnom a databázovom centre prostredníctvom rozhrania EBSCOhost,
 • Pamäť mesta Banská Bystrica – regionálna bibliografická databáza,
 • databázy voľne prístupné na internete.

Iné služby:

 • školenia používateľov,
 • exkurzie pre objednané skupiny návštevníkov.

Kontakt

e-mail: Mgr. Tomáš Albert

tel.: 048/47 107 03, 048/47 107 01