Predregistrácia

Chcete si rýchlejšie obstarať preukaz člena Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici? Ak áno, potom vyplňte formulár na predregistráciu. Údaje odoslané cez tento formulár podliehajú ochrane v zmysle platnej legislatívy a nepovolaná osoba k nim nemá prístup. Pri najbližšej návšteve knižnice oznámite, že ste vyplnili predregistračný formulár a predložíte platný občiansky preukaz, prípadne aj ISIC či preukaz ZŤP. Pracovníčka knižnice už len skontroluje správnosť údajov a nemusí ich zapisovať. Vaša registrácia za používateľa knižnice môže takto prebehnúť rýchlejšie.

Ak máte záujem knihy si vopred objednať a pri najbližšej návšteve v knižnici si ich prevziať, kontaktujte nás na emailovej adrese [email protected]. Na vyžiadanie Vám zašleme prihlasovacie údaje do Vášho čitateľského konta.

POZOR! Predregistrácia sa netýka používateľov, ktorí si chcú obnoviť platnosť členstva v knižnici.

Prihlásenie

Projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systému. Združuje subjekty, ktoré sa dobrovoľne rozhodli používať integrovaný knižnično-informačný systém Virtua.

Registrácia odberu newslettra ŠVKBB

Vážení používatelia, využite našu novú e-službu – zasielanie Newslettra Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Vďaka nej budete získavať mesačné informácie o kultúrnom programe v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ako aj výber knižných noviniek z fondu ŠVK BB na dobré čítanie. Registrujte sa v priloženom formulári.

Aktuálny newsletter na stiahnutie nájdete na tomto linku .

Vzdelanie

Kultúra

História

Spojte sa s nami

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je na sociálnych sietach