• z fondov a databáz bibliograficko-informačného a databázového centra,
  • z fondu knižnice,
  • klasické rešerše z fondu knižnice.

Bibliograficko-informačná výchova používateľov:

  • skupinová,
  • individuálna.
Formulár na rešeršné a informačné služby

Kontakt

tel.: 048/47 107 76
e-mail: [email protected]

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná ul.č.9
975 58 Banská Bystrica

Total Views: 976 ,