Čo je MVS?

V prípade, že žiadaný dokument nie je vo fonde ŠVK BB, môže používateľ s platným členstvom v ŠVK BB požiadať o jeho zapožičanie(alebo o vyhotovenie fotokópie časti dokumentu, článok z periodika) z inej knižnice v SR(poplatok 2,50- €/zväzok, cena za kópie častí dokumentov v závislosti od počtu strán a cenníka knižnice, ktorá kópiu poskytla).

Papierové žiadanky určené k objednávaniu prostredníctvom MVS vám poskytnú pracovníci požičovne(alebo použite žiadanku na stiahnutie). Žiadanky je potrebné vyplniť podľa predtlače(osobitne na knižné tituly a osobitne na články) a odovzdať pri pulte v požičovni.

Vzor žiadanky na knihu

Vzor žiadanky na článok

Čo je služba MMVS

(medzinárodná medziknižničná výpožičná služba):

Ak sa zahraničný dokument nenachádza vo fonde niektorej slovenskej knižnice, je možné požiadať o zapožičanie dokumentu(vyhotovenie xerokópie časti dokumentu alebo článku z periodika) zo zahraničnej knižnice.

Poplatky sa pohybujú v závislosti od krajiny a konkrétnej knižnice, ktorá nám titul(xerokópiu) poskytuje (ČR od 4,50 € do 10,- €, ostatné krajiny zvyčajne 15,- €, xerokópie v zmysle cenníka poskytujúcej knižnice).

V prípade záujmu je potrebné obrátiť sa na pracovníkov požičovne, ktorí vám poskytnú papierové žiadanky určené k objednávaniu prostredníctvom MMVS(alebo použite žiadanku na stiahnutie), tie je potrebné vyplniť podľa predtlače(osobitne na knižné tituly a osobitne na články) a odovzdať  pri pulte v požičovni.

Vzor žiadanky na knihu

Vzor žiadanky na článok

Iba pre inštitúcie, nie pre individuálnych čitateľov

Použitie:

Vyplňte elektronickú žiadanku pre výpožičku knihy alebo xerokópie časopisu (typ žiadanky si zvolíte na tejto stránke klikom na príslušné odkazy v záhlaví samotnho formulára) a odošlite údaje kliknutím na tlačidlo odoslať. Ak je odoslanie úspešné, v spodnej častii elektronickej žiadanky sa zobrazí správa „Email bol úspešne odoslaný“. Ak potrebujete po sebe zaslať viac objednávok rovnakého typu výpožičky, ďalšíu objednávku môžete vytvoriť prepísaním údajov z poslednej odosielanej, pokiaľ  ste si nezavreli okno prehliadača s objednávkou.

Elektronická žiadanka MVS:

Upozorňujeme kolegov z knižníc, že pri objednávkach dokumentov prostredníctvom MVS (netýka sa kópií článkov) uprednostňujeme žiadanky cez OPAC systému Virtua. V príp. záujmu o tento spôsob objednávania si prístupové meno (ID-identifikačný kód) a heslo do online katalógu vyžiadajte od odborného zamestnanca zodpovedného za MVS.

Žiadanky na knihy a články pre individuálnych čitateľov s platnou registráciou

Riadne vyplnené žiadanky(na počítači alebo paličkovým písmom) odovzdajte pracovníkom požičovne(nezabudnite ich podpísať).

Žiadanka na knihu

Žiadanka na článok

Služba MVS zároveň slúži iným knižniciam na objednávanie dokumentov(častí dokumentov) z fondu ŠVK BB pre svojich čitateľov.

 Poplatky: bližšie informácie nájdete v Zásadách poskytovania dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a v cenníku.

Zásady poskytovania dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby

formát PDF

Kontakt

Mgr. Danka Rešovská
tel.: 048/47 107 34
e-mail: [email protected]

Total Views: 1454 ,