Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici -Literárne a hudobné múzeum prijme pracovníka na pozíciu

Lektor

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. st. v odbore slovenská literatúra
 • Aktívna znalosť anglického jazyka (lektorovanie v AJ)
 • Počítačové znalosti – MS Windows (Word, Excel, PowerPoint)
 • Pedagogická prax vítaná

Iné požiadavky

 • držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B – aktívny vodič
 • komunikatívnosť
 • kreativita
 • tímová práca
 • flexibilnosť
 • permanentné vzdelávanie sa

Druh pracovného pomeru

 • Hlavný pracovný pomer, doba určitá 12 mesiacov

Náplň práce

 • Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v múzeu
 • Obsahová príprava lektorských textov
 • Odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov
 • Spolupráca so školami a ďalšími inštitúciami
 • Realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí

Termín nástupu

 • 04. 2023

Ponúkaný plat

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – Zákon č. 553/2003 Z. z. , pracovné miesto je zaradené do platovej triedy 7, plat od 884,50 eur v závislosti od počtu rokov praxe

Informácia pre uchádzača

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte do  31. 01. 2023 na adresu:

Štátna vedecká knižnica

Lazovná 9

975 58 Banská Bystrica

alebo na e-mail: [email protected]

Do predmetu správy uveďte pozíciu „lektor“