Popis

Ján Mikleš – vedec a pedagóg / Oľga Lauková, Mária Bôbová ; recenzenti Július Alberty, Pavol Martuliak ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; obálka a grafická úprava Andrea Lapšanská ; fotografie archív Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, osobný archív Pavla Martuliaka. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010 (Banská Bystrica : DALI). – 165, [1] s. – (Fenomén osobnosti ; zv. 2).
ISBN 978-80-89388-18-9

Komentáre

komentárov

Total Views: 2 ,