Popis

Slovenská republika 1939 – 1945 : výberová bibliografia článkov za obdobie rokov 1989 – 1994 / zostavovateľka Darina Šovčíková ; úvod Darina Šovčíková ; spolupracovník Milan Navrátil ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2000. – 193, [3] s. – Reg. menný. – 1064 záznamov. – ISBN 80-85169-48-7.

 

Bibliografiu Slovenská republika 1939-1945 vydala Štátna vedecká knižnica ako príspevok do diskusie o vzniku, vývoji a charaktere samostatnej vojnovej Slovenskej republiky. Bibliografia sa zameriava na článkovú produkciu z rokov 1989 – 1994. Je rozčlenená podľa predmetových hesiel na rôzne oblasti života od politiky, ekonomiky, školstva, umenia až po osobnosti činné v politike i kultúre. Obsahuje súpis štúdií, článkov a názorov rôznych historikov a reflektuje postoje spoločnosti v prvých piatich rokoch po páde socializmu na Slovenskú republiku 1939-1945.

Komentáre

komentárov

Total Views: 96 ,