Popis

Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači : personálna bibliografia / Soňa Šváčová, Michaela Garaiová, Anna Klimová, Blanka Snopková ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; obálka a graf. úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007. – 350 s. – (Osobnosti ; zv. 13). – Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. ISBN 978-80-85169-94-2

Komentáre

komentárov

Total Views: 136 ,