Popis

Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia / Blanka Snopková, Anna Klimová, Henrieta Albertová ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. – 286 s. : fotogr. – (Fenomén osobnosti ; zv. 4). Menný reg. osobností. Reg. profesií. Zoznam skratiek. – ISBN 978-80-89388-34-9
Cieľom publikácie je prezentácia osobností, ktoré svojimi aktivitami a erudíciou významne ovplyvňovali a ovplyvňujú rozvoj mesta Banská Bystrica a vytvárajú trvalé hodnoty celého regiónu a Slovenska. Dokument tvorí 264 biografických hesiel, ktoré obsahujú nasledovné údaje: priezvisko a meno, základná charakteristika pôsobenia osobnosti, dátum a miesto narodenia, informácie o štúdiu, pôsobení a angažovanosti v domácich a zahraničných vedeckých a odborných spoločnostiach a spolkoch, ocenenia a napokon vlastné dielo. Biografické heslá sú doplnené portrétnymi fotografiami osobností a výberovou bibliografiou literatúry o danej osobnosti.

Komentáre

komentárov

Total Views: 152 ,