Popis

Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. : Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta / Editori Imrich Nagy, Igor Graus ; recenzenti Karol Fremal, Ján Stanislav. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2005. – 340 s. : mp., tab. – Res. angl., nem. – ISBN 80-85169-80-0 2. zv. obsahuje 24 príspevkov venovaných novším dejinám.

Total Views: 212 ,