Popis

Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich / Henrieta Albertová, Mária Bôbová, Július Alberty ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč. – 1. vyd.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – 153 s. : fotogr. – (Fenomén osobnosti ; zv. 1). Reg. profesií. Zoznam skratiek. – ISBN 978-80-89388-17-2
Publikácia, ktorú vydala ŠVK pri príležitosti 10 výročia vzniku cyklu podujatí „Osobnosti“,
má charakter príručky pre žiakov a učiteľov základných, stredných a vysokých škôl. Obsahuje 64 hesiel, prostredníctvom ktorých mapuje život a dielo významných banskobystrických osobností, ktoré boli prezentované širokej verejnosti prostredníctvom spoločenských podujatí v priebehu 10 rokov. Biografické heslá obsahujú nasledovné údaje: priezvisko a meno, základná charakteristika pôsobenia osobnosti, dátum a miesto narodenia, štúdiá, pôsobiská, angažovanosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných spoločnostiach a spolkoch, ocenenia a napokon vlastné dielo. Každé heslo obsahuje fotografiu a výberovú literatúru o osobnosti.

Total Views: 215 ,