Popis

Zdenko Kasáč : Výberová personálna bibliografia / Zost. Soňa Šváčová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2004. – 101s. + [13] s. fotogr. príl. – (Osobnosti ; zv. 10). Bibliografia zostavená pri príležitosti 80. výročia narodenia profesora, PhDr. Zdenka Kasáča, CSc., literárneho historika, vysokoškolského učiteľa teórie a dejín slovenskej literatúry, dlhoročného pedagogického pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, dnes Univezity Mateja Bela. Bibliografiu vydala ŠVK v Banskej Bystrici v rámci cyklu Osobnosti vďaka finančnej podpore BIOHEM, spol. s r. o., Trenčín. Bibliografia obsahuje 589 záznamov, registruje tlačenú produkciu v podobe monografií, početných stredoškolských i vysokoškolských učebníc, štúdií a statí v publikáciách a periodikách, recenzií a ďalších častí, v ktorých sú záznamy radené chronologicky. Úvodnú štúdiu k bibliografii napísal prof. Miloš Tomčík, DrSc. a PaedDr. Ivan Očenáš.

Komentáre

komentárov

Total Views: 4 ,