Popis

Ladislav Ťažký : personálna bibliografia / Soňa Šváčová ; autori textov Jana Borguľová, Kristína Krnová, Július Lomenčík, Soňa Šváčová, Anna Klimová ; fotogr. Štefan Kačena, archív Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, archív Divadelného ústavu v Bratislave ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 (Tajov : TWOR). – 169, [1] s. : fotogr., ilustr. – (Osobnosti ; zv. 15). – Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. CD-ROM. – ISBN 978-80-89388-19-6
Personálna bibliografia vyšla pri príležitosti 85. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa. Obsahuje 1 830 bibliografických záznamov. Dokumentuje životopisné údaje i bohatú tvorbu Ladislava Ťažkého vo všetkých jej podobách – literárnu, publicistickú, rozhlasovú, filmovú, divadelnú, televíznu, a zároveň uverejňuje ohlasy na ňu z pera iných autorov.

Komentáre

komentárov