Popis

Slovenská národná rada – Národná rada Slovenskej republiky 1989 – 2004 : Výberová bibliografia / Zost. Iveta Fedorová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2004. – 293. : obr. – Reg. personálny.
Cena: 100,-SkBibliografia monografií, štúdií a článkov publikovaných od roku 1989 do mája 2004 je doplnená zhodnotením činnosti Národnej rady slovenskej republiky v jednotlivých volebných obdobiach z pohľadu jej predsedov (František Mikloško, Ivan Gašparovič, Jozef Migaš, Pavol Hrušovský).

Komentáre

komentárov

Total Views: 2 ,