Popis

Akademik Jur Hronec, slovenský matematik a pedagóg (1881-1959) / Zost. Anna Klimová, Eva Polakovičová. – Banská Bystrica : ŠVK, 1999. – 55 s. Výberová personálna bibliografia prináša 288 záznamov o publikačnej činnosti významného slovenského vedca a pedagóga, záznamy o jeho pozostalosti, ale aj článkovú produkciu uverejnenú o jeho tvorivej činnosti v slovenskej tlači. Úvodnú štúdiu k bibliografii napísal prof. Beloslav Riečan, DrSc.

Total Views: 320 ,