Popis

Ján Mikleš : personálna bibliografia / Zost. Michaela Garaiová, Anna Klimová, Oľga Lauková ; zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : ŠVK, 2006. – 136 s. : fotogr., obr. – (Osobnosti ; zv. 12).
Bibliografia je vydaná pri príležitosti konania medzinárodnej vedeckej konferencie Ján Mikleš – významná osobnosť dejín slovenskej pedagogiky (1911 – 1997) venovanej 10. výročiu jeho úmrtia a pri príležitosti 230. výročia vydania Ratio educationis 1777. Personálna bibliografia slovenského pedagóga, vedca a prekladateľa obsahuje 858 záznamov jeho publikačnej činnosti, ohlasov na jeho dielo, ako aj záznamy z písomnej pozostalosti, ktorú ŠVK venoval prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc. Úvodnú štúdiu napísala PhDr. Oľga Lauková.

Komentáre

komentárov

Total Views: 136 ,