Popis

Ján Mikleš (1911 – 1997) – významná osobnosť dejín pedagogiky: zborník z vedeckej konferencie o živote a diele, uskutočnenej 17. 1. 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / Editor PhDr. Oľga Lauková PhD. ; vedecký redaktor Dagmar Kováčiková ; recenzenti Július Alberty, Milan Jurčo. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007. – 93 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Cudzojazyč. res. ISBN 978-80-85169-89-8

Total Views: 186 ,