Popis

Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919 / Zost. Anna Klimová, Eva Polakovičová, Mária Némethová, Mária Hrúzová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2000. – 305 s. Personálna bibliografia významnej osobnosti slovenských dejín prináša 2 268 záznamov o monografiách, štúdiách, článkoch, recenziách slovenskej, českej a inej proveniencie od r. 1903 po súčasnosť.

Total Views: 425 ,