Popis

Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. : Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta / Editori Imrich Nagy, Igor Graus ; recenzenti Július Alberty, Eva Kowalská. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2005. – 301 s. : mp. – Res. angl., nem., franc. – ISBN 80-85169-79-7 1. zv. obsahuje 22 príspevkov venovaných starším dejinám až do polovice 19. stor.

Komentáre

komentárov

Total Views: 184 ,