Popis

Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia / zost. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová ; autori textov Patrik Kunec, Ingrid Kušniráková, Elena Mannová. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017. – 244, [4] s. : obr. – Bobliogr. odkazy. Použ. skratky. Pozn. Reg. – ISBN 978-80-89388-75-2.

Publikácia vyšla pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. V podobe bibliografických záznamov dokumentuje nielen životopisné údaje a reformné úsilie ale aj spôsoby spomínania na Máriu Teréziu. Obsahuje 933 záznamov rôznych typov dokumentov z obdobia rokov 1740 – 2017. Výber je zúžený na informačné zdroje nachádzajúce sa v slovenských knižniciach. Publikácia okrem bibliografickej časti obsahuje aj prehľadnú biografiu Márie Terézie a štúdie historikov, ktoré dávajú Máriu Teréziu do súvislosti s osvietenstvom, regionálnymi dejinami, či historickou pamäťou.

Komentáre

komentárov

Total Views: 136 ,