Popis

16. storočie v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov = 16th century in the reflection of literary celture / zostavovateľky Mária Bôbová, Blanka Snopková ; autori príspevkov Mária Bôbová, Marián Bovan, Marcela Domenová, Lívia Fábryová, Farkas Gábor Farkas, Eva Frimmová, Andrea Goótšová, Dana Chalupeková, Renata Jedláková, Jaroslava Kašparová, Mirosława Koćwin, Mária Kohútová, Klára Komorová, Miloš Kovačka, Eva Mârza, Iacob Mârza, Vlasta Okoličányová, Zita Perleczká, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Barbora Skubachová, Andrej Szeghy, Edina Zvara ; vedecká redaktorka Eva Frimmová ; redakčná rada Klára Komorová, Eva Augustínová, Imrich Nagy, Blanka Snopková, Mária Bôbová ; recenzenti Július Alberty, Pavol Martuliak ; preklad Angelika Dončová, Barbara Giedrojć, Dana Chalupeková, Zuzana Kopčanová, Simona Megová, Anita Račáková, študenti 5. ročníka Katedry slovanských jazykov – oddelenia polonistiky na FHV UMB v Banskej Bystrici ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Tajov : TWOR). – 265, [1] s. : fotogr., obr., sch. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Abstrakty v slovenčine, angličtine. Res. nemecké. – Text v slovenčine, angličtine, češtine. – ISBN 978-80-89388-48-6.
Zborník vychádza z rokovania vedeckej konferencie 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. – 7. novembra 2012 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Zborník prináša viaceré bádateľské výsledky a nové poznatky zo širokej problematiky výskumu obdobia 16. storočia.

Komentáre

komentárov

Total Views: 224 ,