Popis

Od Novembra k slobodným voľbám (1989 – 1990) : výberová bibliografia / Blanka Snopková, Anna Klimová ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; obálka a graf. úprava Peter Valach ; fotogr. Ivo Dokoupil. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – 200 s. : fotogr. – Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. – ISBN 978-80-89388-15-8
Výberová bibliografia vydaná pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí 1989, obsahujúca 2345 bibliografických záznamov monografií, vedeckých štúdií, odborných článkov i článkov z dennej tlače.

Komentáre

komentárov

Total Views: 68 ,