Popis

Drobné čriepky z bohatého života Jozefa Gregora Tajovského / zost. Jozef Šebo ; výkonná red. Soňa Šváčová ; graf. úpr. Peter Valach. 5. upravené vydanie. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2019 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč, s.r.o.). – 15 s. : fotogr. ISBN 978-80-89388-93-6.

Publikácia je zameraná na popularizáciu osobnosti spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.

Komentáre

komentárov

Total Views: 50 ,