Popis

Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu: zborník príspevkov = zostavila Mária Bôbová ; recenzovali Marta Mácelová, Marcela Domenová ; autori príspevkov Eva Augustínová, Elena Beňušová, Mária Bôbová, Rudolf Boroš, Miloslava Borošová Michalcová, Jana Cabadajová, Ľubica Fillová, Eva Furdiková, Ján Golian, Daniel Haas Kianička, Daniel Hupko, Alexander Chramoj, Tomáš Janura, Klára Komorová, František Koreň, Marcela Kozejová Palkechová, Iveta Krnáčová, Veronika Murgašová, Imrich Nagy, Zita Perleczká, Stanislav Rajnoha, Lenka Rišková, Peter Rusnák, Juraj Ruttkay, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Michal Šimkovic, Monika Tihányiová, Anita Tóthová, Dušan Trstenský, Drahomír Velička ; jazyková úprava Eliška Jakubechová ; preklad do anglického jazyka Monika Sedláková ; preklad z ruského jazyka Oľga Doktorová ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Katedra histórie FF UMB, 2015 (Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne). – 282 s. : čb. fotogr., obr., sch. – Abstrakty v angl. Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN 978-80-89388-97-7.
Recenzovaný zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. októbra 2015, obsahuje dvadsaťštyri odborných príspevkov domácich a zahraničných autorov. Je zameraný na rôzne oblasti dejín šľachty v užšom i širšom priestore stredoslovenského regiónu.

Komentáre

komentárov

Total Views: 176 ,