Popis

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici : vydané pri príležitosti 50. výročia vzniku LHM = Museum of Literature and Music in Banská Bystrica : Published on the occasion of the 50th anniversary of the museum’s establishment / Soňa Šváčová, Imrich Šimig, Mária Lásková, Lucia Panáčková ; zost. Soňa Šváčová ; preklad do angl. jazyka Jozefa Pevčíková, Róbert Címer ; jazyk. korektúra Ivan Očenáš ; graf. dizajn Peter Valach ; fotogr. ŠVK Literárne a hudobné múzeum. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kovač). 119 s. : fotogr. Bibliogr. odkazy. ISBN 978-80-89388-90-5.

Publikácia Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici je zameraná na pripomenutie si významu Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku. Literárne a hudobné múzeum pôsobí v regióne Banská Bystrica od roku 1969. Jeho poslaním je dokumentácia hudobnej a literárnej kultúry regiónu – významných osobností, umeleckých telies, inštitúcií, podujatí. Publikácia spracováva dejiny a zbierkový fond (literárny fond, bábkarský fond, hudobný fond) múzea.

Komentáre

komentárov

Total Views: 112 ,