Popis

Vladimír Oleríny. Preklady zo španielčiny a portugalčiny. Knižné vydania : výberová bibliografia = Vladimír Oleríny. Traducciones del español y el portugués. Publicaciones en forma de libro : bibliografía selectiva / zostavili Dana Chalupeková, Veronika Ťažká ; autorky textov Katarína Fiľová, Eva Reichwalderová ; prekladateľka Katarína Fiľová ; fotografie z archívu Milana Olerínyho ; zodpovedná redaktorka Blanka Snopková ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – 2. doplnené vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019 (Banská Bystrica : DALI BB). – 66 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Reg. ISBN 978-80-89388-86-8.

 

Výberový bibliografia Vladimír Oleríny: preklady zo španielčiny a z portugalčiny. Knižné vydania vyšla v poradí ako 18. zväzok v rámci edície Osobnosti. Ide o druhé, doplnené a prepracované vydanie. Prvýkrát vyšla táto bibliografia v roku 2001 a predstavovala reprezentatívnu časť aktivít Vladimíra Olerínyho – preklady básnických, prozaických a dramatických textov zo španielčiny a portugalčiny, ktoré vyšli na Slovensku knižne do roku 2000. Pri príležitosti otvorenia nového jazykového centra Štátnej vedeckej knižnice, Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, sa knižnica rozhodla doplniť túto pôvodnú bibliografiu o ďalšie preklady, ktoré vyšli po roku 2000 a tiež ju obohatiť o biografiu prekladateľa a zhodnotenie prekladateľskej činnosti. Takto zostavená bibliografia tvorí ucelený pohľad na život a dielo Vladimíra Olerínyho.

Komentáre

komentárov

Total Views: 36 ,