Popis

Ladislav Novomeský 1904-1976 : Personálna bibliografia / Zost. Mária Hrúzová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2004. – 152, [4] s. Bibliografia básnika, publicistu a politika Ladislava Novomeského, významnej osobnosti našich kultúrnych a spoločensko-politických dejín 20. storočia, registruje najdôležitejšie dokumenty jeho tvorby, kultúrnych a kultúrno-politických aktivít ako aj ohlasy na ne. V bibliografii sú obsiahnuté záznamy (2087) získané priamou excerpciou i záznamy získané zo sekundárnych zdrojov. Organickou súčasťou bibliografie sú eseje PhDr. Štefana Druga, CSc., PhDr. Ivana Kamenca, CSc. a PhDr. Viktora Timuru, CSc.

Komentáre

komentárov

Total Views: 190 ,