Popis

Pamäť mesta Banská Bystrica 1918-2000 : Výberová bibliografická databáza o historickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom vývoji mesta [CD/DVD] / Zost. Blanka Snopková, Iveta Fedorová, Soňa Šváčová, Anna Klimová, Mária Hrúzová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2005.Výberová regionálna retrospektívna bibliografická databáza je darom ŠVK v Banskej Bystrici k 750. výročiu udelenia mestských privilégií. Bola spracovaná v rámci plnenia prvej etapy výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta Banská Bystrica. Obsahuje takmer 15.000 bibliografických záznamov (z nich 500 záznamov o monografiách), tematicky zasahujúcich do všetkých oblastí spoločenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho života obyvateľov mesta. Zvolený vyhľadávací program (autor Ing. Erik Potocký) umožňuje uživateľom komfortné vyhľadávanie relevantných záznamov k vybranej téme. Orientáciu v databáze uľahčuje autorský, predmetový a menný register.

Total Views: 253 ,