Popis

Ján Findra / Zost. Mária Hrúzová, Mária Némethová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2000. – 128 s. Personálna bibliografia prof. PhDr. Jána Findru, DrSc., lingvistu, pedagóga, akademického funkcionára, kultúrneho dejateľa, vlastenca a lokálpatriota. Je jedným zo zakladateľov a prvým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 1993-2000 pôsobil vo funkcii vedúceho Kancelárie prezidenta SR. Bibliografia zaznamenáva jeho bohatú publikačnú činnosť, výber z ohlasov, recenzií a citácií i ukážky z hodnotení jeho prác. Úvodnú štúdiu k bibliografii napísal doc. Vladimír Patráš, CSc.

Total Views: 236 ,