Popis

Viliam Marčok : personálna bibliografia [elektronický zdroj] / Soňa Šváčová, Miroslav Bielik ; fotografie Ján Kuchta, archív Literárneho informačného centra v Bratislave, archív Vladimíra Kyseľa ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2011 (Tajov : TWOR). – 1 elektronický optický disk (DVD-ROM) : fotogr. – (Osobnosti ; zv. 16). – Reg. personálny. – Obsahuje text publikácie vo formáte PDF, fotografie a súbor videoklipov. – ISBN 978-80-89388-38-7.
Personálna bibliografia pripravená k 75. narodeninám slovenského literárneho vedca, básnika, vysokoškolského pedagóga a editora, profesora Viliama Marčoka (28. 5. 1935), obsahuje 1198 bibliografických záznamov dokumentujúcich jeho život a rozsiahlu publikačnú činnosť i reakcie na ňu v tlači. Súpis uvádza bio-bibliografická štúdia Miroslava Bielika Život a dielo Viliama Marčoka.

Total Views: 239 ,