Popis

Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) : výberová personálna bibliografia / Mária Bôbová, Monika Danková, Veronika Ťažká ; Mária Gallová, Štefan Luby, Ján Tatara, Vojtech Čelko ; rec. Peter Macho, Vojtech Rušin. – 2., dopl. a preprac. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019. – 439, [1] s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Reg. Res. angl., franc. – ISBN 978-80-89388-91-2.

Publikácia vyšla pri príležitosti 140. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika s cieľom nadviazať na prvé vydanie a rozšíriť ho o informácie za obdobie rokov 2000 – 2019. Skladá sa z dvoch častí. Textovú tvorí kalendárium a príspevky Š. Lubyho, J. Tataru a V. Čelka. Druhú časť predstavuje bibliografia v rozsahu 5615 bibliografických záznamov. Publikácia obsahuje aj preklady úvodu a bibliografickej poznámky v anglickom jazyku a resumé v anglickom a francúzskom jazyku. Publikácia predstavuje Milana Rastislava Štefánika ako astronóma, meteorológa, vynálezcu, vojaka, generála a diplomata, nielen s celoslovenským, ale aj celoeurópskym významom. Reflektuje však aj storočie úcty k jeho dielu a odkazu.

Komentáre

komentárov

Total Views: 146 ,