Popis

Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 16. 5. 2014 v Banskej Bystrici / zostavovateľka Soňa Šváčová, autori: Gabriel Brendza, Ján Cibuľa, Eva Furdíková, Jozef Haľko, Marta Herucová, Karol Hollý, Ľudovít Hološka, Miroslav Horník, Miroslav Tibor Morovics, Michal Mudroch, Vladimír Murín, Viliam Podhorský, Jozef Roman, Richard Senček, Ján Šebo, Soňa Šváčová, Ferdinand Vrábel, Martin Weiss ; recenzenti Ján Chrapan, Ľudovít Hallon ; grafická úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. – ISBN 978-80-89388-57-8.

Zborník príspevkov bol vydaný pri príležitosti 150. výročia narodenia kňaza, vynálezcu v oblasti rádiotelegrafie, maliara, zberateľa a politika Jozefa Murgaša.

Komentáre

komentárov

Total Views: 164 ,