Popis

Viliam Marčok : personálna bibliografia / Soňa Šváčová, Miroslav Bielik ; fotografie Ján Kuchta, archív Literárneho informačného centra v Bratislave, archív Vladimíra Kyseľa ; obálka a grafická úprava 1. vyd. Peter Valach, 2. dopl. vyd. Dalibor Greško, DALI-BB, s.r.o. – 2. doplnené vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020 (Tajov : Biela hlina). – 145, [15] s. : fotogr. – (Osobnosti ; zv. 21). – Reg. personálny. – Obsahuje text publikácie vo formáte PDF na DVD. – ISBN 978-80-8227-002-3

Publikácia vydaná pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca a spisovateľa Viliama Marčoka, ktorého fond zbierkových predmetov spravuje Literárne a hudobné múzeum.

Komentáre

komentárov

Total Views: 6 ,