Popis

Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia / zost. Mária Bôbová, Monika Danková ; rec. Dušan Škvarna ; autori Miroslav Bobrík, Mária Bôbová, Marcela Domenová, Mária Ďurkovská, Marta Germušková, Michal Glevaňák, Mária Hešková, Ján Hučko, Ľuboš Kačírek, Ľubica Kázmerová, Miroslav Kmeť, Jana Laslavíková, Július Lomenčík, Lucia Němcová, Gabriela Olšavská, Slávka Otčenášová, Peter Podolan, Andrea Sivaničová, Daniela Škulová, Dušan Škvarna, Zlata Troligová, Svetlana Vašíčková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020. –  558 s. – ISBN 978-80-89388-81-3.

Publikácia obsahuje dvadsať príspevkov a úvodný príhovor Zamyslenie sa nad storočným jubileom prof. Dušana Škvarnu, odborného garanta konferencie. Odzneli na vedeckej konferencii Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 uskutočnenej 10.-11. októbra 2018 v spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sú rozdelené do piatich oblastí: Veda, Školstvo, Osveta, Záujmové organizácie a spolky a Umenie. Prinášajú viaceré bádateľské výsledky a nové poznatky zo širokej problematiky skúmanej tematiky. Zborník je obohatený o výberovú bibliografiu na rovnakú tému s prihliadnutím na budovanie kultúrnych a vedeckých inštitúcií, ktorá obsahuje 2706 záznamov o inštitúciách a spolkoch v oblasti vedy, umenia, osvety, múzejníctva, masovej kultúry a kultúry národnostných menšín

 

Komentáre

komentárov

Total Views: 134 ,