Popis

Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Neosolii asservantur / Mária Bôbová ; lektorovala Klára Komorová ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; na bibliografii spolupracovala Barbora Skubachová ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč). – 286, [2] s. : obr. – (Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska V.A zväzok = Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur Tomus V.A). – Bibliogr. odkazy. Zoznam skratiek. Zoznam použitých bibliografií a katalógov. Reg. mien ostatných pôvodcov. Reg. mien z prefácií, dedikácií a príležitostných básní. Topograficko-typografický reg. Reg. tlačiarov a nakladateľov. Posesorský reg. Chronologický reg. Jazykový reg. Repozitný reg. – ISBN 978-80-89388-44-8.
Katalóg tlačí 16. storočia v banskobystrických knižniciach je čiastkovým výstupom piateho zväzku Generálneho katalógu tlačí 16. storočia, zachovaných na území Slovenska. Jeho cieľom je zmapovanie najvzácnejšieho knižného dedičstva, ktoré predstavuje významný prínos v odhaľovaní duchovného rozvoja mesta Banská Bystrica a jeho obyvateľov. Katalóg obsahuje 361 záznamov o tlačiach zo 16. storočia, ktoré sú v súčasnosti uložené v týchto inštitúciách: Literárne a hudobné múzeum, ktoré je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Štátny archív Banská Bystrica, Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. V závere katalógu je uvedených 6 záznamov, ktoré na základe prírastkového zoznamu Seminárnej knižnice boli v minulosti jej súčasťou.

Komentáre

komentárov

Total Views: 74 ,