Popis

Umlčaná : Zlata Solivajsová v zbierkach Literárneho a hudobného múzea / Soňa Šváčová, Peter Filín ; jazyková korektúra Ivan Očenáš ; grafický dizajn Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2022 (Banská Bystrica : DALI-BB, s. r. o.). – 152 s. : faks., fotogr., obr. – (Múzeum) – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – ISBN 978-80-8227-010-8.
Publikácia bola vydaná pri príležitosti stého výročia narodenia spisovateľky Zlaty Solivajsovej. Prvá časť ponúka biograficko-bibliografický portrét života a tvorby spisovateľky, ktorá pre svoj odmietavý postoj voči vstupu vojsk do Československa v auguste 1968 upadla do nemilosti. Hlavná časť titulu je venovaná zhodnoteniu fondu predmetov Zlaty Solivajsovej v zbierkach múzea, pričom ponúka ich prehľadný zoznam a publikáciu dopĺňa obrazová príloha zachovaných zbierkových predmetov.
Cena: 12,50 Eur

Komentáre

komentárov

Total Views: 6 ,