Peter Karvaš : personálna bibliografia

6,00 

Peter Karvaš : personálna bibliografia / zost. Ivan Očenáš ; štúdie nap. Kristína Krnová a Peter Cabadaj ; obálka Pavel Kastl. – 1. vyd.. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020. – 162 s. : fotogr.. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.. – ISBN 978-80-89388-95-0. – (Osobnosti ; zv. 20).

Kategória:

Popis

Peter Karvaš : personálna bibliografia / zost. Ivan Očenáš ; štúdie nap. Kristína Krnová a Peter Cabadaj ; obálka Pavel Kastl. – 1. vyd.. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020. – 162 s. : fotogr.. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.. – ISBN 978-80-89388-95-0. – (Osobnosti ; zv. 20).

 

Publikácia vyšla v roku stého výročia narodenia prozaika, dramatika, teatrológa a publicistu Petra Karvaša (1920 – 1999), ktorému patrí význačné miesto v galérii renomovaných autorov slovenskej literatúry, vedy a kultúry. Prvú, textovú časť publikácie tvorí úvodný text zostavovateľa, biografické kalendárium P. Karvaša a dve odborné štúdie. Autorkou prvej štúdie o prozaickej tvorbe P. Karvaša je Kristína Krnová. Druhú štúdiu o Karvašovej tvorbe v kontexte pôvodnej filmovej a televíznej tvorby napísal Peter Cabadaj. Druhú, bibliografickú časť publikácie tvorí 1865 bibliografických záznamov, ktoré sú členené do 11 tematických oblastí, ako pôvodná próza, dráma, publicistika, preklady, knižné vydania, texty v periodikách a pod. Súčasťou publikácie je menný register autorov, prekladateľov, redaktorov a režisérov a obrazová príloha. Karvašova bibliografia manifestuje umenie, ktorým bol „poničený, ale nezničený život“ (S. Vrbka) a tvorba samotného autora, ktorý „odkrýva skryté v človeku“ (E. B.), autora – „strážcu mravného zdravia spoločnosti“ (S. Vrbka), ale aj „autora s noblesou“ (H. Dvořáková). Publikácia vyšla ako jubilejný 20. zväzok edície Osobnosti.

Komentáre

komentárov

Total Views: 38 ,

Title