Popis

Miloš Kovačka : aristokrat ducha : zborník príspevkov k nedožitým 80. narodeninám doc. PaedDr. Miloša Kovačku, CSc. – bibliografa, literárno-kultúrneho a cirkevného historika, pedagóga a redaktora / zost. Ivana Poláková; autori Blažej Belák, Jozef Beňovský, Peter Cabadaj, Vojtech Čelko, Peter Ďurík, Ján Hroboň, Kamila Fircáková, Jiřina Kádnerová, Mišo Kováč Adamov, Jaromír Kubíček, Milan Kubík, Anna Kucianová, Elena Matisková, Augustín Maťovčík, Slavomíra Očenášová-Štrbová, Miroslav Pekník, Eleonóra Petrovičová, Ľuba Rusnáková; Alžbeta Stančevová-Kátlovská, Eva Svobodová, Miroslav Tuma, Gabriela Žibritová; spolupráca na bibliografii Monika Danková; technická spolupráca Emil Rišian; recenzenti Imrich Nagy, Pavol Parenička ; jazyková úprava Ivan Očenáš ; preklady Natália Poláková, Andrea Jančošková ; zodp. redaktorka Blanka Snopková ; obálka a grafická úprava Peter Valach– 1. vyd.. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2021. – 191 s. : fotogr.. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.. – ISBN 978-80-8227-006-1. – (Osobnosti ; zv. 24).

20 príspevkov približuje túto výnimočnú osobnosť slovenskej národnej bibliografie, literárnej, kultúrnej a cirkevnej histórie, jej organizačné, koncepčné a editorské aktivity. Dôverná znalosť tejto inšpiratívnej osobnosti umožnila autorom príspevkov sugestívne odkryť aj jej výnimočné ľudské kvality ako kresťana, evanjelického intelektuála, propagátora ekumenizmu, slovenského vlastenca, matičiara a turčianskeho lokálpatriota, rétora a apologetika, ktorý všetky svoje titanské tvorivé aktivity vyše celé dlhé polstoročie obetoval Matici slovenskej a Slovenskej národnej knižnici. Príspevky v zborníku sú usporiadané v nasledujúcej štruktúre: Štúdie, Spomienky súčasníkov, Texty M. Kovačku zverejnené na sociálnych sieťach, Obrazová príloha, Menný register, Zoznam skratiek.
Publikácia vyšla ako 24. zväzok edície Osobnoti.

Komentáre

komentárov

Total Views: 6 ,