Popis

Hudobniny vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici : Klávesové nástroje / Zost. Margita Jablonovská, Mária Plintovičová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2001. – 246 s. Súpis tvorí 1 679 bibliografických záznamov o notových materiáloch z fondu knižnice. Najpočetnejšia je časť venovaná klavíru, ktorý je považovaný za najdôležitejší nástroj celej hudobnej kultúry a je dôležitým pri hudobnej výchove vo všetkých stupňoch. Ďalšie časti sú venované čembalu, organu, harmóniu, akordeónu a aj najmodernejšiemu klávesovému nástroju keyboardu.

Komentáre

komentárov

Total Views: 6 ,