Popis

Bibliografia novín a časopisov vydávaných v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1980 / spracovala Mária Gažovičová-Tichá ; lektori Anton Kamas, Blažej Belák, Želmíra Gešková ; jazyková redakcia Helena Lutorisová ; zodpovedný redaktor Milan Kamenský. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, oddelenie bibliografie, 1987 (Martin, závod Banská bystrica : Tlačiarne SNP). – 225, [7] s. + [16] s. obr. príl. : tab., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. zodpovedných redaktorov, redaktorov a zostavovateľov, vydavateľov, predmetový, chronologický, podľa periodicity, podľa dĺžky vychádzania. – 194 záznamov.

 

Práca je príspevkom k prieskumu, registrácii a charakteristike významného kultúrno-spoločenského javu, akým je časopisectvo v Banskej Bystrici. Ponúka prehľad a stručné zhrnutie údajov o všetkých periodikách vychádzajúcich v Banskej Bystrici medzi rokmi 1918-1980. Prvú časť tvorí prehľadová štúdia vývoja banskobystrických novín a časopisov. Druhú časť tvorí samotná bibliografia a treťou časťou sú registre. Hoci je publikácia staršieho vydania, ponúka cenné informácie nielen o samotných novinách a časopisoch, ale aj o organizáciách, redaktoroch, zostavovateľoch, či vydavateľoch.

Komentáre

komentárov

Total Views: 258 ,