Popis

Kontexty. Peter Karvaš / Lucia Panáčková ; zodpov. red. Soňa Šváčová ; obálka a graf. úpr. DALI-BB. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020 (Tajov : Biela hlina). – 32 s. : fotogr. ISBN 978-80-89388-96-7

Publikácia vydaná k 100. výročiu narodenia Petra Karvaša i k storočnici Slovenského národného divadla, ktorému sa Peter Karvaš venoval celý život. Je zameraná na popularizáciu osobnosti prozaika, dramatika a teatrológa Petra Karvaša.

Total Views: 209 ,