Popis

Bibliothecae Slovacae Neosolienses : Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica / Zost. Imrich Nagy. Banská Bystrica : ŠVK, 2003, 395 s. Bibliografický súpis, ktorý predstavuje zavŕšenie prác na čiastkovej výskumnej úlohe pod názvom Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica. Obsahuje 2343 bibliografických záznamov. Registruje stav historických knižničných dokumentov daného obdobia v jednotlivých inštitúciách na území mesta Banská Bystrica. Publikáciu dopĺňa súbor registrov.

Komentáre

komentárov

Total Views: 114 ,