Celý deň

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR

Hudobné átrium

9.1. - 31.12.2023 HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR Objavujte pestrosť zvukov a harmónií. Komentovaná prehliadka etnických nástrojov rôznych krajín sveta. Individuálnym návštevníkom sú

Hlasom zvláštneho ducha hudby

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

Pozvánka na výstavku Hlasom zvláštneho ducha hudby V roku 2023 si pripomíname 120. výročie narodenia hudobného skladateľa, zbormajstra, organistu a pedagóga Jána

PROGRAM APRÍL LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM PROGRAM NA APRÍL 2023   STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM  Múzeum – domov múz Ľudové

Pokračujúce