Celý deň

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR

Hudobné átrium

9.1. - 31.12.2023 HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR Objavujte pestrosť zvukov a harmónií. Komentovaná prehliadka etnických nástrojov rôznych krajín sveta. Individuálnym návštevníkom sú

Piaty Medailón. Ivan Plintovič/VÝSTAVA od 26. 05. 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum si Vás dovoľuje srdečne pozvať na výstavu zo svojho zbierkového fondu „Piaty medailón. Ivan

PROGRAM JÚN LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/05/jun-2023-scaled.jpg