Celý deň

Zo života tvorcu slovenskej národnej hudby/Výstava od 8. 9. 2023

Expozícia Múzeum - domov múz, 2. posch.

V tomto roku si pripomíname 180. výročie narodenia hudobného skladateľa, dirigenta, zbormajstra, organistu, hudobného pedagóga, publicistu a najvýznamnejšieho predstaviteľa hudobného romantizmu na Slovensku, Jána 

SYN SLÁVY/VÝSTAVKA od 29. 9. 2023

II. poschodie

Pozvánka na výstavu Syn Slávy Pri príležitosti 230. výročia narodenia slovenského básnika, spisovateľa, politika, jazykovedca a evanjelického kňaza Jána Kollára si Literárne

PROGRAM OKTÓBER LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/09/oktober-2023-scaled.jpg