Loading Events

Pozvánka na výstavu

Syn Slávy

Pri príležitosti 230. výročia narodenia slovenského básnika, spisovateľa, politika, jazykovedca a evanjelického kňaza Jána Kollára si Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pripravilo výstavku zo svojho zbierkového fondu venovanú tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

Ján Kollár sa narodil 27. júla 1793 v Mošovciach. V rokoch 1813 – 1815 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave a po jeho skončení pôsobil dva roky v Banskej Bystrici ako vychovávateľ v rodine Ľudovíta Kolbenhayera. Počas univerzitného štúdia v nemeckom meste Jena (1817 – 1819) sa okrem evanjelickej teológie venoval aj filozofii, prírodným vedám a histórii. V tom čase sa spoznal s dcérou evanjelického kňaza Friderikou Wilhelminou Schmidtovou, nazývanou Mína, do ktorej sa zamiloval a stala sa predobrazom mýtickej bohyne Slávy z jeho básnickej skladby Slávy dcera (1824). V rokoch 1819 – 1848 pôsobil Ján Kollár ako evanjelický farár v Pešti, odkiaľ počas revolučného obdobia (1848 – 1849) odišiel do Viedne. Tam najskôr pracoval na cisárskom dvore ako dôverník vlády pre otázky Slovenska a bol menovaný mimoriadnym profesorom slovanskej archeológie na viedenskej univerzite. Bol propagátorom myšlienky všeslovanskej vzájomnosti a zástancom česko-slovenskej jednoty. Venoval sa aj zberateľstvu slovenských ľudových piesní, ktoré publikoval pod názvom Národné piesne slovenského ľudu v Uhrách (1834 a 1835) Zomrel 24. januára 1852 vo Viedni, kde bol pôvodne aj pochovaný, no začiatkom 20. storočia boli jeho telesné pozostatky prevezené do Prahy na Olšanský cintorín.

Na výstavke môžu návštevníci vidieť nielen historické a novšie vydania jeho diel, ale aj unikátne fotografie a viaceré pamätné predmety súvisiace s Jánom Kollárom a s pripomínaním si jeho odkazu v súšasnosti s názvom Syn Slávy vo vitrínach na druhom poschodí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Návštevníci si výstavku môžu pozrieť od 29. septembra 2023 do 26. januára 2024 na 2. poschodí ŠVK v Banskej Bystrici.

Kurátorom výstavky je Mgr. Peter Filín

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/09/kollar1-kopie-scaled.jpg

Total Views: 340 ,

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.