Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vydala pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780) výberovú bibliografiu, ktorej cieľom bolo v podobe bibliografických záznamov zdokumentovať nielen životopisné údaje a reformné úsilie ale aj spôsoby spomínania na Máriu Teréziu. Publikácia je jednou z posledných aktivít, ktorými chcela Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici počas roka 2017 verejnosti priblížiť život a dielo Márie Terézie – výraznej postavy našich i celoeurópskych dejín a dať do pozornosti aj niekoľko regionálnych súvislostí.

Bibliografia obsahuje 933 záznamov rôznych typov dokumentov z obdobia rokov 1740 – 2017. Výber je zúžený na informačné zdroje nachádzajúce sa v slovenských knižniciach. Napriek tomu zahŕňa pestrú škálu dokumentov v rôznych jazykoch, v slovenčine, češtine, maďarčine, nemčine, latinčine, ale aj angličtine, taliančine, ruštine, francúzštine a poľštine. Publikácia okrem bibliografickej časti obsahuje aj prehľadnú biografiu Márie Terézie a štúdie historikov, ktoré dávajú Máriu Teréziu do súvislosti s osvietenstvom, regionálnymi dejinami, či historickou pamäťou.

Veríme, že publikácia osloví všetkých záujemcov o hlbšie poznanie a pochopenie významnej osobnosti Márie Terézie a jej doby a zároveň poslúži k lepšej využiteľnosti bohatých knižničných fondov na Slovensku. Je možné ju nájsť vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, rovnako je možné si ju v knižnici zakúpiť.

CIP záznam

Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia / zost. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová ; autori textov Patrik Kunec, Ingrid Kušniráková, Elena Mannová. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017. – 244, [4] s. : obr. – Bobliogr. odkazy. Použ. skratky. Pozn. Reg. – ISBN 978-80-89388-75-2.

Total Views: 102 ,