Jednou z úloh Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici je vydávanie publikácií. Významné miesto v ich tematickom zameraní zohrávajú regionálne projekty. Týkajú sa mesta Banská Bystrica a jeho osobností s cieľom prezentovať, zachytiť a zachovať ich diela vedeckej, kultúrnej a umeleckej produkcie pre národnú kultúru.

To bol aj dôvod pre vznik projektu Knižnica predstavuje osobnosti, za pomoci ktorého bude knižnica upozorňovať na významné slovenské osobnosti. Urobiť tak chce pri príležitosti výročí, či už narodenia alebo úmrtia, prostredníctvom kníh z jej produkcie, akými sú napríklad bibliografie, slovníky alebo konferenčné zborníky.

Každý z nasledujúcich mesiacov bude vyhradený vždy jednej osobnosti alebo téme predstavenej cez edičný titul, ktorý bude prístupný viacerými spôsobmi, či už v priestoroch knižnice alebo online, podľa preferencií záujemcu. Priamo v knižnici bude možnosť do kníh nahliadnuť a prelistovať si ich (v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre, 2. poschodie) alebo prezrieť si celý titul v pdf verzii (cez Informačný panel pri Librariu, prízemie), v internetovom prostredí bude prístupná časť dokumentu (cez facebookovú stránku knižnice). Následne si čitatelia budú môcť knihy vypožičať cez online katalóg alebo zakúpiť v priestoroch knižnice alebo online.

Začíname v septembri 2018 pripomenutím si významného slovenského spisovateľa Ladislava Ťažkého, ktorý by 19. septembra 2018 oslávil 94 rokov. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici už v roku 2009 pri príležitosti 85. výročia narodenia spisovateľa vydala edičný titul Ladislav Ťažký : personálna bibliografia s cieľom zdokumentovať životopisné údaje a bohatú tvorbu Ladislava Ťažkého vo všetkých jej podobách – literárnej, publicistickej, rozhlasovej, filmovej, divadelnej, televíznej, a zároveň uverejniť ohlasy na život a dielo spisovateľa z pera iných autorov.

Bibliografiu Ladislava Ťažkého si môžete objednať a zakúpiť aj na našej webovej stránke alebo vypožičať prostredníctvom nášho katalógu.

Veríme, že Vás nový projekt knižnice zaujme a prispeje k rozšíreniu poznatkov z našej minulosti.

Zoznam osobností pre rok 2018:

Mesiac september venovaný Ladislavovi Ťažkému

Mesiac október venovaný Ladislavovi E. Hudecovi

Mesiac november venovaný Alexandrovi Dubčekovi

Mesiac december venovaný Zlate Solivajsovej

Komentáre

komentárov

Total Views: 36 ,